LİDER ZEMİN

Deep Soil Mixing

Deep soil mixing sistemi jet grout yöntemine paralel oluşturulmuş jet grout yapılan tüm zeminlerde ,bağlayıcı malzemenin çimento vb. ortası delik burgular veya kanatlı karıştırıcılar ile zeminle birlikte karıştırılıp değişik çap ve boylarda kolon oluşturmaya dayanan etkili bir zemin iyileştirme yöntemidir.

Rijit bir kolon oluşmasına olanak sağlayan bu yöntem zemin iyileştirme projelerinde zemin taşıma kapasitesinin ve/veya sıvılaşma direncinin arttırılmasında ,farklı oturma problemlerinde etkin çözümler sağlamaktadır.

HEMEN ARA
×