LİDER ZEMİN

Profesyonel Zemin Etütleri

Yer altı jeolojik tabakalarının konumlarını, hangi tür jeolojik yapıdan müteşekkil olduklarını, derinliklerini, kalınlıklarını, yoğunluklarını, sismik hızlarını, ivmesini, yeraltı suyu derinliğini ve bu tabakaların diğer dinamik parametrelerini, deprem karşısında gösterecekleri davranışları, tespit etmek amacıyla yapılan çalışmalar zemin etütleridir. Zemin etüt çalışmaları, proje amacına yönelik olarak

1- Mekanik sondajlar,
2- Deniz sondajları,
3- Jeofizik ölçme sistemleri
4- Sismik yöntemler,
5- Elektrik özdirenç yöntemleri,
6- Mikrotremor ölçümleri,
7- Jeoradar ölçümleri,
gibi farklı yöntemlerin bir arada kullanılması ile yapılmaktadır.

HEMEN ARA
×